AkzoNobel chiếm thị phần Số 1 trong ngành hàng sơn trang trí

 • Dulux là thương hiệu được nhận biết Số 1 trong ngành hàng sơn trang trí
 • Maxilite là thương hiệu được nhận biết Số 3 trong ngành hàng sơn trang trí
 • Nhà cung cấp giải pháp tổng thể cho công trình dự án

Lịch sử phát triển AkzoNoble Việt Nam

 • 1996 Nhà máy Sơn liên doanh ICI bắt đầu đi vào hoạt động
 • 1997 Sản phẩm sơn đầu tiên được tung ra thị trường
 • 2006-2007 Trở thành người dẫn đầu thị trường về Dòng hàng cao cấp
 • Nhà máy mới ở Bình Dương do ICI xây dựng và sở hữu 100% vốn
 • 2008 AkzoNobel mua lại ICI và đổi tên thành AkzoNobel
 • 2014-2020 Akzonobel tạo ra nhiều đột phá trong
  • Dòng sơn bảo vệ cao cấp
  • Chiếm lĩnh thị trường toàn quốc
  • Phát triển nhiều dự án mới
  • Xây dựng lại kênh dự án
  • Tập trung tối ưu hóa hiệu quả chi phí