Fonterra là hợp tác xã sản xuất sữa lớn với một số thương hiệu sữa được yêu thích ở Việt Nam như Anlene, Anmum và Anchor.
Mục đích của chúng tôi là cung cấp nguồn dinh dưỡng từ sữa để tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của hàng triệu người Việt Nam trên mọi lứa tuổi.

Mỗi ngày, với đội ngũ hơn 100 nhân viên địa phương, cũng như 800 cố vấn dinh dưỡng và nhân viên bán hàng, chúng tôi đang làm việc chăm chỉ để cung cấp nguồn dinh dưỡng từ sữa tốt nhất thế giới đến Việt Nam và chúng tôi đã thực hiện cam kết này trong 31 năm qua .