Andes Candies được thành lập tại Chicago, Illinois vào năm 1921 bởi Andrew Kanelos.

Năm 1950, dòng sản phẩm Andes đã được tăng thêm nhiểu sản phẩm. Trong đó ba lớp bạc hà này vẫn là nền tảng của thương hiệu.

Trong những năm qua, Andes đã mở rộng để bao gồm nhiều loại hương vị và gói, bao gồm Cherry Jubilee phổ biến, Mint Parfait, Toffee Crunch Thins và Peppermint Crunch theo mùa.

Năm 2000, Andes gia nhập gia đình Tootsie và mở rộng dây chuyển sản xuất của mình vào năm 2003. Peppermint Crunch Baking Chips đã được thêm vào năm 2005.