PRODUCTS
Teama Cheese
Chocolate Choco Rock
Baker String Cheese
Dole
Mydibel
San Remo
Balducci
US Dry Peas
Jack Link's
LindSay
Early Dawn
Golden Phoenix
Anchor
Trung Nguyên
Rebisco
 
Imported & Distributed Products
 
Product » IMPORTED PRODUCTS » Anchor

Bơ khối

Manufacturer: Fonterra - Anchor Brand


Tập đoàn sữa hàng đầu Thế Giới   - Nhập khẩu từ New Zealand

lạt - 25 kg/khối

Sản phẩm nguyên chất tự nhiện không phụ gia

Bảo quản nhiệt độ -9 độ C.

HSD:  khối : 24 tháng

Dùng làm bánh , nhân bánh , phết bánh rất nhiều món ăn khác
.:: Other products:

Bơ lạc khối
Bơ lát
Bơ Lạc Anchor
Bơ mặn