TMT Distribution Co.,Ltd
PRODUCTS
Teama Cheese
Chocolate Choco Rock
Baker String Cheese
Dole
Mydibel
San Remo
Balducci
US Dry Peas
Jack Link's
LindSay
Early Dawn
Golden Phoenix
Fonterra
Trung Nguyen
Rebisco
 
Imported & Distributed Products
 
Product » IMPORTED PRODUCTS » Teama Cheese

Bơ lát

Manufacturer: Fonterra - Anchor Brand


Tập Ä‘oàn bÆ¡ sữa hàng đầu Thế Giá»›i   - Nhập khẩu từ New Zealand

BÆ¡ lạt   | Sản phẩm nguyên chất tá»± nhiện – không phụ gia

Bảo quản nhiệt độ -9 độ C.

HSD:  BÆ¡ vỉ : 9 tháng      |      BÆ¡ thỏi : 18 tháng      |     BÆ¡ khối : 24 tháng

Dùng làm bánh , nhân bánh , phết bánh mì và rất nhiều món ăn khác