PRODUCTS
Teama Cheese
Chocolate Choco Rock
Baker String Cheese
Dole
Mydibel
San Remo
Balducci
US Dry Peas
Jack Link's
LindSay
Early Dawn
Golden Phoenix
Anchor
Trung Nguyên
Rebisco
 
Imported & Distributed Products
 
Product » IMPORTED PRODUCTS » Anchor

Sữa tươi Anchor

Manufacturer: Fonterra - Anchor Brand


Tập đoàn sữa hàng đầu Thế Giới   - Nhập khẩu từ New Zealand

Sữa tiệt trùng | HSD: 9 tháng | 100% sữa tươi nguyên chất

Bảo quản nhiệt độ thường sử dụng 3 ngày sau khi mở nắp ( tủ lạnh )