TMT Distribution Co.,Ltd
PRODUCTS
Teama Cheese
Chocolate Choco Rock
Baker String Cheese
Dole
Mydibel
San Remo
Balducci
US Dry Peas
Jack Link's
LindSay
Early Dawn
Golden Phoenix
Fonterra
Trung Nguyen
Rebisco
 
Imported & Distributed Products
 
Product » IMPORTED PRODUCTS

Cà phê Gu Mạnh 2 in 1 (Đen đá)

Manufacturer: Trung Nguyen


G7 – CÀ PHÊ THỨ THIỆT

Gu mạnh 2 in 1:   20 gr/ gói | 12 gói / há»™p – 240gr  | 24 há»™p / thùng

HSD: 24 tháng

B ảo quản nơi thoáng mát , tránh ánh nắng mặt trời
.:: Other products:

Trung Nguyên Passiona
Cà phê 3 trong 1
Cà phê 3 in 1 sanchets 320 gr
Cà phê hòa tan 3 trong 1 336 gr