TMT Distribution Co.,Ltd
PRODUCTS
Teama Cheese
Chocolate Choco Rock
Baker String Cheese
Dole
Mydibel
San Remo
Balducci
US Dry Peas
Jack Link's
LindSay
Early Dawn
Golden Phoenix
Fonterra
Trung Nguyen
Rebisco
 
Imported & Distributed Products
 
Product » IMPORTED PRODUCTS

Cà phê 3 trong 1

Manufacturer: Trung Nguyen


Cà phê G7 hòa tan 3 in 1   | HSD: 24 tháng

Sachets  | 16gr/ gói    | 50 gói / túi    – 800 gr  | 10 túi / thùng
.:: Other products:

Cà phê 3 in 1 sanchets 320 gr
Cà phê hòa tan 3 trong 1 336 gr
Sữa đặc Brother
Cà Phê S - I - N