PRODUCTS
Teama Cheese
Chocolate Choco Rock
Baker String Cheese
Dole
Mydibel
San Remo
Balducci
US Dry Peas
Jack Link's
LindSay
Early Dawn
Golden Phoenix
Anchor
Trung Nguyên
Rebisco
 
Imported & Distributed Products
 
Product » IMPORTED PRODUCTS » Trung Nguyên

Cà Phê Sáng Tạo 1 - 2 - 3 - 4 - 5

Manufacturer: Trung Nguyên


Sáng tạo 1 – 2 – 3 – 4 – 5:   340 gr/ túi     | 30 túi / thùng

HSD : Sáng tạo : 24 tháng    

Bảo quản nơi thoáng mát , tránh ánh nắng mặt trời
.:: Other products:

Legend
Cappuccino Mocha
Cappuccino Hazenut
Capuchino Chocolate