TMT Distribution Co.,Ltd
PRODUCTS
Teama Cheese
Chocolate Choco Rock
Baker String Cheese
Dole
Mydibel
San Remo
Balducci
US Dry Peas
Jack Link's
LindSay
Early Dawn
Golden Phoenix
Fonterra
Trung Nguyen
Rebisco
 
Imported & Distributed Products
 
Product » IMPORTED PRODUCTS » Teama Cheese

Đậu Hà Lan Vàng 250 gr

Manufacturer: US Dry Peas


Đậu   khô   Hoa   Kì - Đậu Hà Lan Vàng

250 gr – 40  gói / thùng  | 500 gr – 20  gói / thùng

HSD: 24  tháng

Bảo   quản   nÆ¡i   khô   ráo   thoáng   mát Tránh   ánh   nắng   mặt   trời

Tránh   tiếp   xúc   vá»›i   mặt   đất.