TMT Distribution Co.,Ltd
PRODUCTS
Teama Cheese
Chocolate Choco Rock
Baker String Cheese
Dole
Mydibel
San Remo
Balducci
US Dry Peas
Jack Link's
LindSay
Early Dawn
Golden Phoenix
Fonterra
Trung Nguyen
Rebisco
 
Imported & Distributed Products
 
Product » IMPORTED PRODUCTS » Baker String Cheese

Muldoon - Phô mai que tẩm bột

Manufacturer: Baker Cheese, Inc.


Phô Mai Que  Mozzarella  Tẩm bá»™t  -    224 gr/ há»™p    | 12  há»™p / thùng

8 - 9 que / há»™p

Nhập   khẩu   từ   BANG WISCONSIN – MỸ

Nguyên   liệu  phô mai làm từ  100%  sữa   tÆ°Æ¡i

Giàu   Vitamin A  Canxi

Bảo quản : -18 Ä‘á»™ C   | HSD: 18 tháng
.:: Other products:

Mozzarella String Cheese - pack 24
Mozzarella String Cheese - pack 5
Mozzarella String Cheese - pack 3
Mozzarella String Cheese - pack 1