PRODUCTS
Teama Cheese
Chocolate Choco Rock
Baker String Cheese
Dole
Mydibel
San Remo
Balducci
US Dry Peas
Jack Link's
LindSay
Early Dawn
Golden Phoenix
Anchor
Trung Nguyên
Rebisco
 
Imported & Distributed Products
 
Product » IMPORTED PRODUCTS » Jack Link's

Jack Links - Sweet & Hot

Manufacturer: Jack Links


Jack Links -  Sweet & Hot  -   Vị  Cay ngọt

Thương  hiệu  Mỹ    |   Nhập  khẩu  từ  NEW ZEALAND

  mặt  trên  40  Quốc  gia    Vùng  lãnh  thổ

100%  thịt    tự  nhiên

25 gr/  gói  | 10  gói  /  hộp  | 12  hộp  thùng   

HSD: 18  tháng
.:: Other products:

Jack Links - Peppered
Jack Links - Original