PRODUCTS
Teama Cheese
Chocolate Choco Rock
Baker String Cheese
Dole
Mydibel
San Remo
Balducci
US Dry Peas
Jack Link's
LindSay
Early Dawn
Golden Phoenix
Anchor
Trung Nguyên
Rebisco
 
Imported & Distributed Products
 
Product » IMPORTED PRODUCTS » Jack Link's

Jack Links - Original

Manufacturer: Jack Links


Jack Links - Original -  Vị Truyền Thống

Thương hiệu Mỹ   |  Nhập khẩu từ NEW ZEALAND

mặt trên 40 Quốc gia Vùng lãnh thổ

100% thịt tự nhiên

25 gr/ gói | 10 gói / hộp | 12 hộp / thùng  

HSD: 18 tháng