PRODUCTS
Teama Cheese
Chocolate Choco Rock
Baker String Cheese
Dole
Mydibel
San Remo
Balducci
US Dry Peas
Jack Link's
LindSay
Early Dawn
Golden Phoenix
Anchor
Trung Nguyên
Rebisco
 
Imported & Distributed Products
 
Product » IMPORTED PRODUCTS » San Remo

n35

Manufacturer: San Remo Macaroni Company Pty Ltd


THƯƠNG HIỆU PASTA SỐ 1 TẠI ÚC

Nui ống Elbows    | 375 gr/1  gói  –  12  gói  /  thùng

Bảo  quản  nơi  thoáng  mát  –  tránh  ánh  nắng  mặt  trời

Tránh  tiếp  xúc  mặt  đất

HSD:  24  tháng
.:: Other products:

n18
n16
no.6
n4