PRODUCTS
Teama Cheese
Chocolate Choco Rock
Baker String Cheese
Dole
Mydibel
San Remo
Balducci
US Dry Peas
Jack Link's
LindSay
Early Dawn
Golden Phoenix
Anchor
Trung Nguyên
Rebisco
 
Imported & Distributed Products
 
Product » IMPORTED PRODUCTS » San Remo

n4

Manufacturer: San Remo Macaroni Company Pty Ltd


THƯƠNG HIỆU PASTA SỐ 1 TẠI ÚC

Mỳ  Spaghetti Sợi Mỏng    | 500 gr/1 gói – 20 gói / thùng

Bảo quản nơi thoáng mát tránh ánh nắng mặt trời

Tránh tiếp xúc mặt đất

HSD: 24 tháng
.:: Other products:

n2
n5
angel hair
SanRemo Fettuccine No.12