PRODUCTS
Teama Cheese
Chocolate Choco Rock
Baker String Cheese
Dole
Mydibel
San Remo
Balducci
US Dry Peas
Jack Link's
LindSay
Early Dawn
Golden Phoenix
Anchor
Trung Nguyên
Rebisco
 
Imported & Distributed Products
 
Product » IMPORTED PRODUCTS » Balducci

b4

Manufacturer: Balducci


Một nhãn hàng của San Remo

Mỳ Spaghetti   | 500 gr/1 gói – 20 gói / thùng

HSD: 24 tháng

Bảo quản nơi thoáng mát tránh ánh nắng mặt trời

Tránh tiếp xúc mặt đất