TMT Distribution Co.,Ltd
PRODUCTS
Teama Cheese
Chocolate Choco Rock
Baker String Cheese
Dole
Mydibel
San Remo
Balducci
US Dry Peas
Jack Link's
LindSay
Early Dawn
Golden Phoenix
Fonterra
Trung Nguyen
Rebisco
 
Imported & Distributed Products
 
Product » IMPORTED PRODUCTS » Teama Cheese

b4

Manufacturer: Balducci


Một nhãn hàng của San Remo

Mỳ Spaghetti   | 500 gr/1 gói – 20 gói / thùng

HSD: 24 tháng

Bảo quản nơi thoáng mát – tránh ánh nắng mặt trời

Tránh tiếp xúc mặt đất