TMT Distribution Co.,Ltd
PRODUCTS
Teama Cheese
Chocolate Choco Rock
Baker String Cheese
Dole
Mydibel
San Remo
Balducci
US Dry Peas
Jack Link's
LindSay
Early Dawn
Golden Phoenix
Fonterra
Trung Nguyen
Rebisco
 
Imported & Distributed Products
 
Imported & Distributed Products
Trung Nguyen
Trung Nguyen
Website: http://www.trungnguyen.com.vn/

NO.1 COFFEE BRAND IN VIETNAM
Bạc sỉu
Cà phê Gu Mạnh 3 in 1
Cà phê Gu Mạnh 2 in 1 (Đen đá)
Trung Nguyên Passiona
Cà phê 3 trong 1
Cà phê 3 in 1 sanchets 320 gr
Cà phê hòa tan 3 trong 1 336 gr
Sữa đặc Brother