1916 Frank Baker mua một nhà máy sản xuất pho mát ở St. Cloud, WI, đây nhà máy hoạt động đầu tiên của Baker Cheese và vẫn hoạt động cho đến ngày nay

Những năm 1950 - 1970 - Frank và Francis đã quyết định chuyển nhà máy của họ nhà máy sản xuất phô mai Mozzarella vì như cầu sử dùng dòng sản phẩm này ngày càng tang nhanh

Sau đó Francis nhận ra nhu cầu của các đơn vị tiêu dùng có kích thước nhỏ và lấy những khối phô mai Monzzarella kéo thành sợi và cắt thành những que nhỏ. Đó chính là sự ra đời của dòng sản phẩm Original Baker String Cheese