TMT Distribution Co.,Ltd
Products
Teama Cheese
Chocolate Choco Rock
Baker String Cheese
Dole
Mydibel
San Remo
Balducci
US Dry Peas
Jack Link's
LindSay
Early Dawn
Golden Phoenix
Fonterra
Trung Nguyen
Rebisco
 
Imported & Distributed Products
 
Teama Cheese
Teama 16P - Processed Cheese
Slice Burger
Teama 8P - Processed Cheese
Chocolate Choco Rock
Đá trái tim
HÆ°á»›ng DÆ°Æ¡ng Kim cÆ°Æ¡ng
HN trái tim
HN trái tim 2
Baker String Cheese
Muldoon - Phô mai que tẩm bột vị bia
Muldoon - Phô mai que tẩm bột mini
Muldoon - Phô mai que tẩm bột
Mozzarella String Cheese - pack 24
Dole
PEACH HALVES IN HEAVY SYRUP 820 GR
Dứa cắt miếng nhỏ
Cocktail trái cây nhiệt đới
Dứa cắt lát Dole
Mydibel
Mydibel Shoestring 2.5 kg
Mydibel Shoestring 1 Kg
Mydibel Crinkle Cut 2.5 kg
Mydibel classic 2.5 kg
San Remo
San Remo Short Pasta No.144
San Remo Short Pasta No.47
n121
n120
Balducci
b1
b4
US Dry Peas
Đậu Pinto 250 gr
Đậu lentils xanh 250 gr
Lentils đỏ 250 gr
Đậu Hà Lan Vàng 250 gr
Jack Link's
Jack Links -  Teriyaki
Jack Links - Sweet & Hot
Jack Links - Peppered
Jack Links - Original
LindSay
Oliu nhồi ớt
Oliu đen - dạng lớn
Oliu đen - dạng vừa
Early Dawn
Early Dawn 0.5 kg
Golden Phoenix
Bắp Mỹ Đông Lạnh
Rau Củ Đông Lạnh
Đậu Hà Lan Xanh Đông Lạnh
Fonterra
Bơ khối
Bơ lạc khối
Bơ lát
Bơ Lạc Anchor
Trung Nguyen
Bạc sỉu
Cà phê Gu Mạnh 3 in 1
Cà phê Gu Mạnh 2 in 1 (Đen đá)
Trung Nguyên Passiona
Rebisco
Bánh Bông Lan Fudgee barr
Bánh bông lan Fudgee Barr
Donut Dâu
Donut socola