TMT Distribution Co.,Ltd
PRODUCTS
Teama Cheese
Chocolate Choco Rock
Baker String Cheese
Dole
Mydibel
San Remo
Balducci
US Dry Peas
Jack Link's
LindSay
Early Dawn
Golden Phoenix
Fonterra
Trung Nguyen
Rebisco
 
Imported & Distributed Products
 
Product » IMPORTED PRODUCTS » Teama Cheese

PEACH HALVES IN HEAVY SYRUP 820 GR

Manufacturer: Dole


Đào tÆ°Æ¡i dạng lon 820gr 

Nhập khẩu Hy Lạp

HSD: 36 tháng

Bảo   quản   nÆ¡i   thoáng   mát tránh   ánh   nắng  mặt   trời
ü Hoàn toàn từ trái cây tự nhiên
ü Giàu Vitamin C