PRODUCTS
Teama Cheese
Chocolate Choco Rock
Baker String Cheese
Dole
Mydibel
San Remo
Balducci
US Dry Peas
Jack Link's
LindSay
Early Dawn
Golden Phoenix
Anchor
Trung Nguyên
Rebisco
 
Imported & Distributed Products
 
Product » IMPORTED PRODUCTS » Teama Cheese

Bơ Lạc Anchor

Manufacturer: Fonterra - Anchor Brand


Tập đoàn sữa hàng đầu Thế Giới   - Nhập khẩu từ New Zealand

lạt   | Sản phẩm nguyên chất tự nhiện không phụ gia

Bảo quản nhiệt độ -9 độ C.

HSD:  thỏi : 18 tháng  

Dùng làm bánh , nhân bánh , phết bánh rất nhiều món ăn khác