PRODUCTS
Teama Cheese
Chocolate Choco Rock
Baker String Cheese
Dole
Mydibel
San Remo
Balducci
US Dry Peas
Jack Link's
LindSay
Early Dawn
Golden Phoenix
Anchor
Trung Nguyên
Rebisco
 
Imported & Distributed Products
 
Product » IMPORTED PRODUCTS » Anchor

Kem sữa Anchor 250 ml

Manufacturer: Fonterra - Anchor Brand


Tập đoàn sữa hàng đầu Thế Giới   - Nhập khẩu từ New Zealand

Whipping cream | HSD: 7 tháng |

Bảo quản nhiệt độ 2 – 4 độ C sử dụng 3 ngày sau khi mở nắp

K hông đông lạnh kem
.:: Other products:

Kem sữa 1L
Anchor lite
Sữa tươi Anchor