PRODUCTS
Teama Cheese
Chocolate Choco Rock
Baker String Cheese
Dole
Mydibel
San Remo
Balducci
US Dry Peas
Jack Link's
LindSay
Early Dawn
Golden Phoenix
Anchor
Trung Nguyên
Rebisco
 
Imported & Distributed Products
 
Product » IMPORTED PRODUCTS » Teama Cheese

Cà phê Gu Mạnh 2 in 1 (Đen đá)

Manufacturer: Trung Nguyên


G7 – CÀ PHÊ THỨ THIỆT

Gu mạnh 2 in 1:   20 gr/ gói | 12 gói / hộp – 240gr  | 24 hộp / thùng

HSD: 24 tháng

B ảo quản nơi thoáng mát , tránh ánh nắng mặt trời