TMT Distribution Co.,Ltd
PRODUCTS
Teama
Choco Rock
Jack Link's
Baker String Cheese
San Remo
Balducci
Dole
Mydibel
Golden Phoenix
Early Dawn
US Dry Peas
Andes
Tootsie Roll
Firestone
Green One
Tropicadee
Schreiber
Dadidan
Streetos
Fonterra
Trung Nguyen
 
Imported & Distributed Products
 
Product » IMPORTED PRODUCTS » Teama

Cà phê Gu Mạnh 2 in 1 (Đen đá)

Manufacturer: Trung Nguyen


G7 – CÀ PHÊ THỨ THIỆT

Gu mạnh 2 in 1:   20 gr/ gói | 12 gói / há»™p – 240gr  | 24 há»™p / thùng

HSD: 24 tháng

B ảo quản nơi thoáng mát , tránh ánh nắng mặt trời