PRODUCTS
Teama Cheese
Chocolate Choco Rock
Baker String Cheese
Dole
Mydibel
San Remo
Balducci
US Dry Peas
Jack Link's
LindSay
Early Dawn
Golden Phoenix
Anchor
Trung Nguyên
Rebisco
 
Imported & Distributed Products
 
Product » IMPORTED PRODUCTS » Trung Nguyên

Cà phê hòa tan 3 trong 1 336 gr

Manufacturer: Trung Nguyên


phê G7 hòa tan 3 in 1   | HSD: 24 tháng

Sachets  | 16 gr/ gói   | 21 gói / hộp   - 336gr  | 24 hộp / thùng
.:: Other products:

Sữa đặc Brother
Cà Phê S - I - N
Cà Phê Sáng Tạo 1 - 2 - 3 - 4 - 5
Legend