TMT Distribution Co.,Ltd
PRODUCTS
Teama Cheese
Chocolate Choco Rock
Baker String Cheese
Dole
Mydibel
San Remo
Balducci
US Dry Peas
Jack Link's
LindSay
Early Dawn
Golden Phoenix
Anchor
Trung Nguyên
Rebisco
 
Imported & Distributed Products
 
Product » IMPORTED PRODUCTS » Trung Nguyên

Sữa đặc Brother

Manufacturer: Trung Nguyên


Sữa đặc có đường Brother  | HSD: 24 tháng

390 gr/ lon   | 48 lon / thùng

Bảo quản nơi thoáng mát , tránh ánh nắng mặt trời
.:: Other products:

Cà Phê S - I - N
Cà Phê Sáng Tạo 1 - 2 - 3 - 4 - 5
Legend
Cappuccino Mocha