PRODUCTS
Teama Cheese
Chocolate Choco Rock
Baker String Cheese
Dole
Mydibel
San Remo
Balducci
US Dry Peas
Jack Link's
LindSay
Early Dawn
Golden Phoenix
Anchor
Trung Nguyên
Rebisco
 
Imported & Distributed Products
 
Product » IMPORTED PRODUCTS » Teama Cheese

Sữa đặc Brother

Manufacturer: Trung Nguyên


Sữa đặc đường Brother  | HSD: 24 tháng

390 gr/ lon   | 48 lon / thùng

Bảo quản nơi thoáng mát , tránh ánh nắng mặt trời