PRODUCTS
Teama Cheese
Chocolate Choco Rock
Baker String Cheese
Dole
Mydibel
San Remo
Balducci
US Dry Peas
Jack Link's
LindSay
Early Dawn
Golden Phoenix
Anchor
Trung Nguyên
Rebisco
 
Imported & Distributed Products
 
Product » IMPORTED PRODUCTS » Trung Nguyên

Cà Phê S - I - N

Manufacturer: Trung Nguyên


phê S ( Chinh Phục )   500 gr / túi    | 40 túi / Bao

phê I ( Khát Vọng ) – Nâu ( Sức sống ):   500 gr / túi    | 80 túi / Bao

HSD : S-I-N: 12 tháng

Bảo quản nơi thoáng mát , tránh ánh nắng mặt trời
.:: Other products:

Cà Phê Sáng Tạo 1 - 2 - 3 - 4 - 5
Legend
Cappuccino Mocha
Cappuccino Hazenut