TMT Distribution Co.,Ltd
PRODUCTS
Teama Cheese
Chocolate Choco Rock
Baker String Cheese
Dole
Mydibel
San Remo
Balducci
US Dry Peas
Jack Link's
LindSay
Early Dawn
Golden Phoenix
Anchor
Trung Nguyên
Rebisco
 
Imported & Distributed Products
 
Product » IMPORTED PRODUCTS » Trung Nguyên

Cà Phê S - I - N

Manufacturer: Trung Nguyên


Cà phê S ( Chinh Phục )   500 gr / túi    | 40 túi / Bao

Cà phê I ( Khát Vọng ) – Nâu ( Sức sống ):   500 gr / túi    | 80 túi / Bao

HSD : S-I-N: 12 tháng

Bảo quản nơi thoáng mát , tránh ánh nắng mặt trời
.:: Other products:

Cà Phê Sáng Tạo 1 - 2 - 3 - 4 - 5
Legend
Cappuccino Mocha
Cappuccino Hazenut