TMT Distribution Co.,Ltd
PRODUCTS
Teama Cheese
Chocolate Choco Rock
Baker String Cheese
Dole
Mydibel
San Remo
Balducci
US Dry Peas
Jack Link's
LindSay
Early Dawn
Golden Phoenix
Fonterra
Trung Nguyen
Rebisco
 
Imported & Distributed Products
 
Product » IMPORTED PRODUCTS » Trung Nguyen

Sáng Tạo 8

Manufacturer: Trung Nguyen


Thành phần: từ những hạt cà phê  Arabica, Robusta, Excelsa.

Đặc Ä‘iểm: 

  • Là má»™t sản phẩm đặc biệt trong dòng Cà phê Sáng tạo của Trung Nguyên.
  • Có hÆ°Æ¡ng thÆ¡m đầm, thÆ¡m rất lâu vá»›i hậu vị đậm và êm.
  • Là má»™t sá»± cân bằng hoàn hảo giữa hÆ°Æ¡ng và vị.

Hạn sử dụng: 2 năm.

Khối lượng: Há»™p 500gr.