PRODUCTS
Teama Cheese
Chocolate Choco Rock
Baker String Cheese
Dole
Mydibel
San Remo
Balducci
US Dry Peas
Jack Link's
LindSay
Early Dawn
Golden Phoenix
Anchor
Trung Nguyên
Rebisco
 
Imported & Distributed Products
 
Product » IMPORTED PRODUCTS » US Dry Peas

Đậu Hà Lan Vàng 250 gr

Manufacturer: US Dry Peas


Đậu   khô   Hoa   Kì - Đậu Hà Lan Vàng

250 gr – 40  gói / thùng  | 500 gr – 20  gói / thùng

HSD: 24  tháng

Bảo   quản   nơi   khô   ráo   thoáng   mát Tránh   ánh   nắng   mặt   trời

Tránh   tiếp   xúc   với   mặt   đất.
.:: Other products:

Đậu Chickpeas 250 gr
Đậu Hà Lan Xanh 500 gr
Đậu Lentils Đỏ
Đậu Lentil Xanh