PRODUCTS
Teama Cheese
Chocolate Choco Rock
Baker String Cheese
Dole
Mydibel
San Remo
Balducci
US Dry Peas
Jack Link's
LindSay
Early Dawn
Golden Phoenix
Anchor
Trung Nguyên
Rebisco
 
Imported & Distributed Products
 
Product » IMPORTED PRODUCTS » Golden Phoenix

Rau Củ Đông LạnhRAU CỦ HỖN HỢP ĐÔNG LẠNH

Nhập khẩu từ MỸ

500 gr – 24 gói / thùng | 1000 gr – 12 gói / thùng

HSD: 24 tháng

Bảo quản nhiệt độ - 18 độ C
.:: Other products:

Đậu Hà Lan Xanh Đông Lạnh