TMT Distribution Co.,Ltd
PRODUCTS
Teama Cheese
Chocolate Choco Rock
Baker String Cheese
Dole
Mydibel
San Remo
Balducci
US Dry Peas
Jack Link's
LindSay
Early Dawn
Golden Phoenix
Fonterra
Trung Nguyen
Rebisco
 
Imported & Distributed Products
 
Product » IMPORTED PRODUCTS » Golden Phoenix

Đậu Hà Lan Xanh Đông LạnhĐẬU ĐÔNG LẠNH

Nhập khẩu từ MỸ

500 gr – 24 gói / thùng | 1000 gr – 12 gói / thùng

HSD: 24 tháng

Bảo quản nhiệt độ - 18 độ C