TMT Distribution Co.,Ltd
PRODUCTS
Teama Cheese
Chocolate Choco Rock
Baker String Cheese
Dole
Mydibel
San Remo
Balducci
US Dry Peas
Jack Link's
LindSay
Early Dawn
Golden Phoenix
Fonterra
Trung Nguyen
Rebisco
 
Imported & Distributed Products
 
Product » IMPORTED PRODUCTS » Dole

Nước Ép Táo

Manufacturer: Dole


Nước Táo Ép - có thạch dừa

Nhập khẩu từ Philippines

ü Cung cấp 100% lượng Vitamin C cần thiết mỗi ngày
ü Giàu chất xơ

NÆ°á»›c ép trái cây  | HSD: 24 tháng
.:: Other products:

Nước Ép Xoài
Nước Ép Cam
Trái cây nhiệt đới sấy
Dứa sấy Dole