PRODUCTS
Teama Cheese
Chocolate Choco Rock
Baker String Cheese
Dole
Mydibel
San Remo
Balducci
US Dry Peas
Jack Link's
LindSay
Early Dawn
Golden Phoenix
Anchor
Trung Nguyên
Rebisco
 
Imported & Distributed Products
 
Product » IMPORTED PRODUCTS » Dole

Nước Ép Cam

Manufacturer: Dole


Nước Cam Ép - có tép

Nhập khẩu từ Philippines

ü Cung cấp 100% lượng Vitamin C cần thiết mỗi ngày
ü Giàu chất

Nước ép trái cây  | HSD: 24 tháng
.:: Other products:

Trái cây nhiệt đới sấy
Dứa sấy Dole
Đào ngâm siro hủ nhỏ
Trái cây hỗn hợp ngâm siro