PRODUCTS
Teama Cheese
Chocolate Choco Rock
Baker String Cheese
Dole
Mydibel
San Remo
Balducci
US Dry Peas
Jack Link's
LindSay
Early Dawn
Golden Phoenix
Anchor
Trung Nguyên
Rebisco
 
Imported & Distributed Products
 
Product » IMPORTED PRODUCTS » Jack Link's

Jack Links -  Teriyaki

Manufacturer: Jack Links


Jack Links -   Teriyaki   -    Vị   nước tương

Thương  hiệu  Mỹ     |    Nhập  khẩu  từ  NEW ZEALAND

  mặt   trên  40  Quốc   gia    Vùng  lãnh  thổ

100%   thịt    tự   nhiên

25 gr/   gói   | 10   gói  /  hộp   | 12  hộp  thùng    

HSD: 18  tháng
.:: Other products:

Jack Links - Sweet & Hot
Jack Links - Peppered
Jack Links - Original