TMT Distribution Co.,Ltd
PRODUCTS
Teama Cheese
Chocolate Choco Rock
Baker String Cheese
Dole
Mydibel
San Remo
Balducci
US Dry Peas
Jack Link's
LindSay
Early Dawn
Golden Phoenix
Fonterra
Trung Nguyen
Rebisco
 
Imported & Distributed Products
 
Product » IMPORTED PRODUCTS » Teama Cheese

Jack Links -  Teriyaki

Manufacturer: Jack Links


Jack Links -   Teriyaki   -    Vị   nÆ°á»›c tÆ°Æ¡ng

ThÆ°Æ¡ng  hiệu  Mỹ     |    Nhập  khẩu  từ  NEW ZEALAND

Có  mặt   trên  40  Quốc   gia  và  Vùng  lãnh  thổ

100%   thịt  bò  tá»±   nhiên

25 gr/   gói   | 10   gói  /  há»™p   | 12  há»™p  thùng    

HSD: 18  tháng