TMT Distribution Co.,Ltd
PRODUCTS
Teama Cheese
Chocolate Choco Rock
Baker String Cheese
Dole
Mydibel
San Remo
Balducci
US Dry Peas
Jack Link's
LindSay
Early Dawn
Golden Phoenix
Fonterra
Trung Nguyen
Rebisco
 
Imported & Distributed Products
 
Product » IMPORTED PRODUCTS » Teama Cheese

Jack Links - Sweet & Hot

Manufacturer: Jack Links


Jack Links -  Sweet & Hot  -   Vị  Cay ngọt

ThÆ°Æ¡ng  hiệu  Mỹ    |   Nhập  khẩu  từ  NEW ZEALAND

Có  mặt  trên  40  Quốc  gia  và  Vùng  lãnh  thổ

100%  thịt  bò  tá»±  nhiên

25 gr/  gói  | 10  gói  /  há»™p  | 12  há»™p  thùng   

HSD: 18  tháng