PRODUCTS
Teama Cheese
Chocolate Choco Rock
Baker String Cheese
Dole
Mydibel
San Remo
Balducci
US Dry Peas
Jack Link's
LindSay
Early Dawn
Golden Phoenix
Anchor
Trung Nguyên
Rebisco
 
Imported & Distributed Products
 
Product » IMPORTED PRODUCTS » Jack Link's

Jack Links - Peppered

Manufacturer: Jack Links


Jack Links - Peppered -  Vị   Tiêu

Thương   hiệu   Mỹ     |   Nhập   khẩu   từ   NEW ZEALAND

  mặt   trên   40   Quốc   gia     Vùng   lãnh   thổ

100%  thịt     tự   nhiên

 

25 gr/ gói  | 10  gói / hộp  | 12  hộp / thùng  

HSD: 18  tháng
.:: Other products:

Jack Links - Original