TMT Distribution Co.,Ltd
PRODUCTS
Teama Cheese
Chocolate Choco Rock
Baker String Cheese
Dole
Mydibel
San Remo
Balducci
US Dry Peas
Jack Link's
LindSay
Early Dawn
Golden Phoenix
Fonterra
Trung Nguyen
Rebisco
 
Imported & Distributed Products
 
Product » IMPORTED PRODUCTS » Baker String Cheese

Mozzarella String Cheese - pack 1

Manufacturer: Baker Cheese, Inc.


Phô Mai Que TÆ°Æ¡i Mozzarella - Pack 1 : 28 gr/ que  | 168 que / thùng

Nhập khẩu từ BANG WISCONSIN – MỸ

Nguyên liệu 100% sữa tươi

2 – 3 que Baker String Cheese 28gr cung cấp  đủ nhu cầu  Vitamin A  & Canxi  cho  má»™t người  má»—i ngày

Quy trình sản xuất  trong 48 giờ kể từ khi lấy sữa từ nông trại

Phô mai que Mozzarella đầu tiên có mặt tại Việt Nam

Bảo quản   :  0.5 đến 7 Ä‘á»™ C   | HSD: 12 tháng