TMT Distribution Co.,Ltd
PRODUCTS
Teama Cheese
Chocolate Choco Rock
Baker String Cheese
Dole
Mydibel
San Remo
Balducci
US Dry Peas
Jack Link's
LindSay
Early Dawn
Golden Phoenix
Fonterra
Trung Nguyen
Rebisco
 
Imported & Distributed Products
 
Product » IMPORTED PRODUCTS » Teama Cheese

Mydibel Shoestring 2.5 kg

Manufacturer: Mydibel


Khoai tây Đông Lạnh – Dạng Cắt 7/7

1 kg – 10 gói / thùng   | 2.5 kg – 4 gói / thùng

HSD: 24 tháng     | Bảo quản đông lạnh – 18 Ä‘á»™ C

Chiên trong 3 phút ở nhiệt độ 175 độ C.

Không Rã Đông trước khi Chiê n - nhanh giòn