PRODUCTS
Teama Cheese
Chocolate Choco Rock
Baker String Cheese
Dole
Mydibel
San Remo
Balducci
US Dry Peas
Jack Link's
LindSay
Early Dawn
Golden Phoenix
Anchor
Trung Nguyên
Rebisco
 
Imported & Distributed Products
 
Product » IMPORTED PRODUCTS » Mydibel

Mydibel Crinkle Cut 2.5 kg

Manufacturer: Mydibel


Khoai tây Đông Lạnh Dạng Cắt Răng Cưa

1 kg – 10 gói / thùng   | 2.5 kg – 4 gói / thùng

HSD: 24 tháng     | Bảo quản đông lạnh – 18 độ C

Chiên trong 3 phút nhiệt độ 175 độ C.

Không Đông trước khi Chiên
.:: Other products:

Mydibel classic 2.5 kg
Mydibel classic 1 kg