PRODUCTS
Teama Cheese
Chocolate Choco Rock
Baker String Cheese
Dole
Mydibel
San Remo
Balducci
US Dry Peas
Jack Link's
LindSay
Early Dawn
Golden Phoenix
Anchor
Trung Nguyên
Rebisco
 
Imported & Distributed Products
 
Product » IMPORTED PRODUCTS » San Remo

angel hair

Manufacturer: San Remo Macaroni Company Pty Ltd


THƯƠNG HIỆU PASTA SỐ 1 TẠI ÚC

Mỳ  Spaghetti  Sợi Mảnh - thích hợp xào nấu  | 500 gr/1  gói  – 20  gói / thùng

Bảo   quản   nơi   thoáng   mát  –  tránh   ánh   nắng   mặt   trời

Tránh   tiếp   xúc   mặt   đất

HSD:  24  tháng
.:: Other products:

SanRemo Fettuccine No.12
s1
s2
s3