TMT Distribution Co.,Ltd
PRODUCTS
Teama Cheese
Chocolate Choco Rock
Baker String Cheese
Dole
Mydibel
San Remo
Balducci
US Dry Peas
Jack Link's
LindSay
Early Dawn
Golden Phoenix
Fonterra
Trung Nguyen
Rebisco
 
Imported & Distributed Products
 
Product » IMPORTED PRODUCTS » San Remo

angel hair

Manufacturer: San Remo Macaroni Company Pty Ltd


THƯƠNG HIỆU PASTA SỐ 1 TẠI ÚC

Mỳ  Spaghetti  Sợi Mảnh - thích hợp xào nấu  | 500 gr/1  gói  â€“ 20  gói / thùng

Bảo   quản   nÆ¡i   thoáng   mát  â€“  tránh   ánh   nắng   mặt   trời

Tránh   tiếp   xúc   mặt   đất

HSD:  24  tháng
.:: Other products:

SanRemo Fettuccine No.12
s1
s2
s3